Dự án căn hộ

CEO Mê Linh SpringVille

CEO Mê Linh SpringVille đc quy hoạch trên quỹ đất rộng lớn hơn 20ha, trong đó 70% quỹ đất đc phép xây dựng cho các công trình xây dựng công cộng, khu đất chung cư cũng như cảnh quan cây...